Услуги

Услуги

Портфолио Услуги

Предлаганите от „И-Деа Консултинг“ услуги ще Ви помогнат да структурирате бизнес модела си, да поставите ясни цели за развитието на бизнеса си и да ги осъществите с помощта на Европейско финансиране.
Научете повече за предлаганите от нас услуги по-долу.

Клиенти и партньори

Какви проекти правим

Работим еднакво добре с малки и големи предприятия от различни сфери на икономиката. На предприятията с история помагаме да постигнат целите си за развитие. На новосъздадени предприятия съдействаме да структурират бизнеса си и получат финансиране за дейността си в критичния етап на стариране. С организации от неправителствения сектор работим за реализацията на значими инициативи и международни сътрудничества.

Повишаване на производствения капацитет

Голяма част от проектите ни са за закупуване на оборудване, с което клиентите ни повишават производствения си капацитет, разширяват асоримента и подобряват качеството на произвежданите продукти.

Енергийна/ресурсна ефективност

По проекти с наша помощ клиенти предприемат мерки за енергийна/ресурсна ефективност в управляваните от тях предприятия, закупуват енергийно-ефективно оборудване и внедряват стандарти за управление на енергийната ефективност.

Обучения на персонала

Разработваме проекти, насочени към обучения, пo програмата “Развитие на човешките ресурси“. Според нас най-ценни са възможностите за специализирани обучения според нуждите на компаниите. Най-подходящи са за предприятия с над 50 човека персонал.

Повишаване на управленския капацитет

Имаме успешни проекти за внедряване на управленски софтуер от типа ЕRP и СRM, както и изпълнени проекти за внедряване на стандарти от ИСО групата, включително за качество, за сигурност на информацията, за околна среда и др.

Предприемачество

Разработваме качествени проекти за стартиращ бизнес в разнообразни сектори от производството, услугите и креативните индустрии, като не само помагаме на предприемачитеда привлекат външно финансиране, но и да структурират по-добре бизнеса си.

Международни проекти

В портфолиото ни има голям брой проекти за международно сътрудничество. По тях клиентите ни осъществяват обмен на опит с чуждестранни партньори, чрез който се пренасят ценни за страната ни практики в сферата на икономиката, предприемачеството, околната среда и др.

Иновации

Реализираме за наши клиенти проекти както за разработване, така и за внедряване на иновации в различни технологични области, включително за стартиращи иновативни предприятия и за компании с история.

Подобряване на условията на труд

Чрез проектите за подобряване на условията за труд нашите клиенти подобряват микро климата в помещенията си, създават удобства и възможности за отдих на персонала си, осигуряват организиран транспорт, закупуват специални работни облекла и лични предпазни средства.

ИЗБЕРЕТЕ НИ, за да

  • – Структурирате добре плановете си за развитие спрямо възможностите за финансиране;
  • – Кандидатствате с проекти тогава, когато имате шанс за успех;
  • – Преминете безпроблемно административния етап от оценката на проектите;
  • – Получите максималния възможен брой точки при оценката;
  • – Изпълните успешно договорените проекти;
  • – Получите пълния размер на финансовата помощ, без финансови корекции.
Прочети още

Услуги с добавена стойност за Вашия бизнес