Политика за сигурност

Политика за сигурност

Политика за сигурност

Относно предоставяне на лични данни
С предоставянето на Вашите лични данни, а именно имена, телефонен номер, имейл адрес, адрес и други, ако такива бъдат споделени, се съгласявате, че същите се обработват от компания И-Деа Консултинг за целите на осъществяване на комуникация по отправено от Вас запитване. Посочените данни се съхраняват за срок от една година, за да бъдете информиран/а за предстоящи възможности за кандидатстване с проекти във връзка с отправеното от Вас запитване. Посочените данни не се предоставят на трети страни. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл до b.ivanova@i-dea.eu.
Декларация за защита на личните данни
Защитата на личните Ви данни е важна за нас. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR и Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД). В тази декларация Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.
Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?
Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от една година, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!
Съхраняване на Вашите данни
Обръщаме внимание, че с цел осъществяване на предприетата от Вас комуникация, съхраняваме Вашия IP адрес, Вашите имена, имейл адрес, тел. номер, както и адрес и фирмена информация, ако такива ни бъдат предоставени. Вие имате право във всеки момент да поискате заличаване на Вашите данни от нашите регистри. За целта е необходимо да ни уведомите чрез и-мейл, че не желаете да получавате от нас и-мейли и друга писмена или устна комуникация. Когато имаме сключен договор за разработване или управление на проект, с оглед изпълнението му, съхраняваме имена, адреси, ЕГН, телефонни номера, както на собственици и управители, така и на служители, където е приложимо. Предоставяните от Вас данни са нужни, за да изпълним своите договорни отношения. Не се предоставят тези данни на трети лица, с изключение на : – Министерство на икономиката, Министерство на труда или друг Управляващ орган в зависмост от Оперативната програма, по която се изпълнява проект; – Куриерска фирма, с която Ви доставяме документация.
Вашите права
Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.
Можете да се свържете с нас на:
И-Деа Консултинг ЕООД, Борислава Иванова, b.ivanova@i-dea.eu, www.i-dea.eu, 0887 804 744