Faqs

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

В тази секция сме публикували въпросите, които най-често ни задават нашите потенциални клиенти при първите ни срещи.

1. Колко време продължава изпълнението на един проект?
Реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ зависи от това как е подадено проектното предложение и какви са били условията по процедурата. Много често срещан срок за изпълнение е периодът от 12 месеца, но има и по-сложни процедури, свързани с внедряване на иновации например, по които проектите продължават и до 24 месеца.
2. Колко време минава от отварянето на дадена процедура до реалното изпълнение на проекта?
Това отново зависи от редица обстоятелства: какъв е крайният срок за кандидатстване, посочен в процедурата, колко е общият брой на кандидатите и доколко е сложна процедурата, т.е. дали се изисква намесата на експерти в различни области за оценката на подадените проекти. При стандартна процедура, времето за разработване на проекта е от 2 до 3 месеца, последващата оценка е от порядъка на 4-5 месеца и около един месец след това отнема сключването на договор. Или накратко казано от обявяването на подходяща за финансиране на вашата идея процедура за кандидатстване до реален договор за финансиране минават 8-9 месеца.
3. След като ме одобрят за финансиране, кога ще ми дадат одобрената безвъзмездна помощ, за да изпълня проекта?
Безвъзмездната помощ може да бъде изплащана на три вида плащания: авансово, междинно и окончателно. Авансовото плащане е в размер до 40% от одобрената БФП и се предоставя срещу банкова гаранция. Междинното и окончателното плащания се извършват след като сте направили разходи, които са платени, а резултатите от дейностите могат да бъдат реално проверени. В един проект може да има повече от едно междунни плащания, но на практика при проект до година се случват не повече от две междинни плащания.
4. Ако кандидатствам с проект за закупуване на оборудване, трябва ли да доказвам наличие на средства за изпълнението му ?
Не, не се показва или доказва с какви финансови ресурси ще изпълните проекта. Това зависи от организацията във Вашата фирма.
5. Искам да кандидатствам по процедурата за подобряване на производствения капацитет, но не съм износител и не съм позициониран в Северозападна България. Имам ли шансове за успех?
Одобрението на един проект зависи от конкретните критерии за оценка. Липсата на износ и местоположението на предприятието, могат да доведат до по-ниски точки, но това не означава, че проектът Ви няма да бъде класиран. Крайната оценка е резултат от редица фактори, като планове за развитие, финансови показатели за предходните години, одобрени и реализирани проекти по Оперативната програма в предишни години и много други. За да се преценят шансовете за успех на дадено проектно предложение, е добре да се направи предварителна оценка по обявените критерии.
6. Имам идея да започна собствен бизнес. Мога ли да се възползвам от европейските програми?
Зависи каква е идеята. Ако има елемент на иновативност във Вашия продукт или услуга, може да се възползвате от процедурите за подкрепа на стартиращи иновативни предприятия. Ако не попадате в тази група, може да се възползвате от процедури за насърчаване на предприемачеството, подкрепа за предприемачество, като акцентът на всяка процедура е различен.
7. Имам идея за иновативен продукт, но не съм правил никакви стъпки в тази посока. Има ли подходящи програми за подобни идеи?
Ако идеята ви е в много начален етап и искате да се възползвате от финансиране, за да съберете екип и да разработите иновацията, тогава може да се възползвате от процедурите за разработване на иновации. Ако иновацията вече е разработена, може да подадете заявка за патент или полезен модел и да кандидатствате за инвестиции в активи, с които да започнете пазарната реализация на продукта.
8. Условията на труд в предприятието ми не са добри. Искам да подобря стаите за почивка, да инвестирам в ново отопление, в работно облекло. Бих ли могъл да кандидатствам с проект за подобни инвестиции?
Може да кандидатствате с проект по процедурата „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“. В България съществува и фонд „Условия на труд“, по който се финансират такива проекти.
9. Как мога да разбера кога и какви програми се отварят, за да проверявам какви възможности за финансиране има?
По всяка оперативна програма в края на календарната година се публикува индикативна годишна програма за следващата година. В нея се обявяват процедурите, които ще бъдат отворени през следващата година, като информацията е синтезирана, но дава насоки за времето на обявяване, минималните и максимални размери на помощта и вида на разходите, които ще се допустими. Програмите се публикуват на сайтовете на съответните оперативни програми. Обща информация за всички процедури можете да намерите на www.eufunds.bg .
10. Можете ли да управлявате проекта вместо нас?
Можем много да Ви помогнем за управлението на проекта. Правим цялостен проектен мениджмънт, който продължава, докато не си вземете и последния лев от усвоената помощ. Поемаме изготвянето на необходимите документи за провеждане на търгове, за отчитане, за изменения и други, следим всички срокове. Доброто проектно управление обаче не е възможно без Ваше участие. Вие сте бенефициент и документите излизат от Ваше име, с Ваши подписи, в изпълнението участва Ваш персонал и в крайна сметка е за Вашите фирмени цели. Затова често казваме, че доброто управление е резултат от доброто партньорство между нас като консултанти и клиентите ни като бенефициенти на помощта.
11. Когато разработвате проект, какво е участието на клиента (кандидата) в процеса на разработване?
След като сме направили предварителна оценка и сте взели решение да кандидататвате, започва разработването на проектното предложение. Изпращаме Ви въпросник с информация, която ни е нужна и списък с документи на предприятието, които са необходими за кандидатстването. Основен Ваш ангажимент е да осигурите индикативна оферта за желаното от Вас оборудване (когато проектът е за оборудване). Създавате профил в системата за подаване на проекти ИСУН, където ние започваме да разработваме проекта. В процеса на работа задаваме допълнителни въроси, за да постигнем максимално добра аргументация и описание на очакваните ефекти от проекта. Когато е необходимо разработване на бизнес план, разработваме го съвместно, така че да не заложим неизпълними за Вас индикатори, но в същото време да получите максимална оценка на тази база. Задължително преди подаване клиентът трябва да прегледа проекта и ако има забележки или допълнения, ги отразяваме.