ЖЕЛАНОТО И ВЪЗМОЖНОТО В СВЕТА НА ПРОЕКТИТЕ

ЖЕЛАНОТО И ВЪЗМОЖНОТО В СВЕТА НА ПРОЕКТИТЕ

След всяко кандидатстване по процедура за финансиране се каня да напиша статия за някои разминавания на проектните възможности с клиентските желания. Може би е добре, че до сега не съм я написала, защото историите се трупат и стават все по-интересни. Та накратко всички знаем, че клиентът винаги е прав и стремежът е да му се…