ЖЕЛАНОТО И ВЪЗМОЖНОТО В СВЕТА НА ПРОЕКТИТЕ

ЖЕЛАНОТО И ВЪЗМОЖНОТО В СВЕТА НА ПРОЕКТИТЕ

След всяко кандидатстване по процедура за финансиране се каня да напиша статия за някои разминавания на проектните възможности с клиентските желания. Може би е добре, че до сега не съм я написала, защото историите се трупат и стават все по-интересни. Та накратко всички знаем, че клиентът винаги е прав и стремежът е да му се…

Проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и развитие

Проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и развитие

През летните месеци на 2022 година ще стартира мярка за технологична модернизация на предприятията, финансирана от Програмата за икономическа трансформация по Плана за възстановяване и устойчивост. По нея са предвидени 260 млн. лв., с които ще бъдат подпомогнати микро, малки и средни предприятия за закупуване на машини, съоръжения и специализиран софтуер. Предвижда се помощта да…

ЗА ПРОЕКТИТЕ И ЕВОЛЮЦИЯТА

ЗА ПРОЕКТИТЕ И ЕВОЛЮЦИЯТА

Сещате ли се за поне един човек, който да Ви е казал нещо добро за държавната администрация в последно време? Ние поне – не. Дори и на нас ежедневно ни се налага да преодоляваме богат набор от административни трудности, докато разработваме, подаваме или управляваме проектите си. Скоро обаче, докато споделяхме опита си на среща с…