Кога проектите не са добра идея?

Кога проектите не са добра идея?

Тази статия се роди от честите ни срещи с хора, които търсят помощта ни, за да получат европейски пари, но в крайна сметка проектите се оказват неподходящи за тях.

  1. Стартиращ бизнес без ясен бизнес модел
Една от 10-те причини за провала на стартиращите бизнеси е фокусът върху финансирането, а не върху продуктите или услугите, които фирмата предлага на пазара. Затова и честият сблъсък с това явление не е изненада за нас. Факт е, че една част от предприемачите, които търсят нашите услуги, не са наясно какво точно искат да реализират на пазара, на кого възнамеряват да го продават и за какви конкретни разходи търсят финансиране. Този подход е дълбоко погрешен. Трябва да изчистите на първо място концепцията за своя бизнес модел, преди да търсите външно финансиране.

  1. Предприемач без начален собствен ресурс
Механизмът на Европейското финансиране е такъв, че колкото и да не Ви се иска, първо харчите, после ЕС Ви плаща. Говорим за фазата, когато вече имате одобрен проект. Но все пак не е зле да помислите за нея, преди подаването на проект по дадена процедура. Посоченото е по-сериозно от просто намирането на собствения дял, с който участвате финансово в проекта – например 20% от бюджета на проекта при 80% безвъзмездна помощ. Разбира се, имате опция за авансово плащане по проекта, но изискването за банкова гаранция го прави доста непривлекателно. Останалите плащания по проекта – междинни и окончателни се случват на база осъществени и платени от Вас разходи. Грубата истина е, че никой не го интересува откъде вземате парите, за да префинансирате проекта си. Важното е да можете да издържите финансово, докато си получите дължимите от Управляващия орган по дадената програма плащания. Затова преди да се захванете с проект, помислете: Имате ли възможност да осигурите финансовия ресурс, за да префинансирате проекта си и да изчаквате до възстановяване на средствата от програмата? Няма значение дали ползвате кредит, заем, спестявания, оборотни пари или друго. Когато ни питат каква е сумата, с която бенефициентите трябва изначално да разполагат, за да успеят да си изпълнят проекта, казваме най-малко 30% от бюджета на проекта.

  1. Когато не можете да чакате
Процесът на усвояване на европейски средства е бавен и сложен. Дори и когато става дума за кандидатстване с проект по процедура, която вече е обявена, от кандидатстването до сключването на договор за финансиране минават поне 6 месеца. А от кандидатстването до доставката на желаното оборудване често минава повече от година. Затова ако осъществяването на конкретния разход, за който търсите Европейско финансиране, Ви е изключително важно сега, тогава не мислете за проект. Разбира се, ако можете да си го позволите. Понякога загубата от непритежаването на даден актив в правилния момент е по-голяма от печалбата, която може да доведе придобиването му с Европейски средства. Затова си отговорете на въпросите: Мога ли да изчакам или ми е важно да направя този разход сега? Какво губя, ако изчакам? Какво печеля, ако изчакам?