Обучения

Обучения

В „И- Деа Консултинг“ се стремим непрекъснато да повишаваме знанията и умения си. Това ни помага по-добре да изпълняваме мисията си да добавяме стойност към бизнеса на нашите клиенти. Вярваме , че придобиването на нови знания има най-голям смисъл, когато е споделено. Затова с течение на времето обученията се утвърдиха като важна част от нашата…

Разработване на проект

Разработване на проект

  Разработване на проектно предложение   След като в рамките на предварителна кореспонденция сме обсъдили проектната Ви идея и допустимостта на Вашата организация по подходящата схема за финансиране, „И-Деа Консултинг” може да се заеме с разработването на проектното Ви предложение. При разработването на проекти ние смесваме следните подходи: Правим проектите така, че да съберат възможно…

Управление на проект

Управление на проект

Управление на финансиран проект Управлението е нашият „висш пилотаж”, който ще Ви помогне да изпълните гладко спечеления проект и успешно да получите договорената безвъзмездна помощ. За наша голяма гордост винаги довеждаме до успешен завършек поверените ни проекти и клиентите ни получават пълно възстановяване на договорените средства, съгласно извършените разходи, без финансови корекции. Ролята на консултанта…