Обучете персонала си с Европейско финансиране

Обучете персонала си с Европейско финансиране

До 3 май 2019 г. работодателите ще могат да кандидатстват за обучение на свои служители, на безработни и неактивни лица по процедура „Умения“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Помощта варира от 50% до 70% в зависимост от размера на кандидатстващата организация, като проектите могат да получат финансиране до 2 млн. лева.

Програмата финансира специфични обучения във връзка с нуждите на работното място, обучения по професионална квалификация и ключови компетентности. За да могат да осъществят специфични обучения за своите служители, работодателите трябва да попадат в определени приоритетни сектори – високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори. Смятаме процедурата за изключително подходяща за фирми с над 50 човека от посочените сфери на дейност, които желаят да обучат служителите си в съответствие със спецификата на конкретното работно място.

Ако желаете бързо и лесно да проверите дали процедурата е подходяща за вашите обучителни нужди и цели, ние можем да ви помогнем.

Можете да прочетете повече за процедурата тук.