Проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и развитие

Проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и развитие

През летните месеци на 2022 година ще стартира мярка за технологична модернизация на предприятията, финансирана от Програмата за икономическа трансформация по Плана за възстановяване и устойчивост. По нея са предвидени 260 млн. лв., с които ще бъдат подпомогнати микро, малки и средни предприятия за закупуване на машини, съоръжения и специализиран софтуер. Предвижда се помощта да…

Внедрете иновации с европейски пари

Внедрете иновации с европейски пари

До края на месец ноември се очаква да стартира процедурата, по предните издания на която са внедрени огромна част от иновации в страната ни. Това е процедурата „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. За разлика от повечето грантови схеми, тази е подходяща за всички категории предприятия – от…