Обявен прием на проекти за технологична модернизация

Обявен прием на проекти за технологична модернизация

До 21 септември 2022 година микро, малки и средни предприятия от високотехнологични, производствени и креативни индустрии ще могат да кандидатстват с проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и устойчивост. По процедура е предвидено финансиране в размер на 260 млн. лв., предназначено за закупуване на машини, съоръжения, специализиран софтуер, ERP и CRM системи. Предвижда…

Проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и развитие

Проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и развитие

През летните месеци на 2022 година ще стартира мярка за технологична модернизация на предприятията, финансирана от Програмата за икономическа трансформация по Плана за възстановяване и устойчивост. По нея са предвидени 260 млн. лв., с които ще бъдат подпомогнати микро, малки и средни предприятия за закупуване на машини, съоръжения и специализиран софтуер. Предвижда се помощта да…