Защо да се възползвате от Европейско финансиране?

Защо да се възползвате от Европейско финансиране?

През последните години най-честият въпрос към нас като консултанти е „Би ли могла нашата фирма да ползва Европейско финансиране?“. За да отговорим на този въпрос, е необходимо да се запознаем с историята на фирмата, визията Ви за развитие и необходимостта от финансиране. Ако съществува или предстои процедура, по която фирмата може да реализира идеите си,…