Защо да се възползвате от Европейско финансиране?

Защо да се възползвате от Европейско финансиране?

През последните години най-честият въпрос към нас като консултанти е „Би ли могла нашата фирма да ползва Европейско финансиране?“.

За да отговорим на този въпрос, е необходимо да се запознаем с историята на фирмата, визията Ви за развитие и необходимостта от финансиране. Ако съществува или предстои процедура, по която фирмата може да реализира идеите си, пресмятаме потенциалните точки и заедно решаваме дали ще пристъпим към разработването на проект. Когато събирате добри точки, когато инвестицията Ви може да изчака и сте готови да вложите усилия и време в проекта, нашият съвет винаги е да се опита.

Целият процес по разработване и управление на проект е трудна и продължителна задача. Нужни са много усилия от целия екип – наш и Ваш, но когато една компания има поставени ясни цели, се получават успешни проекти и резултатите от изпълнението си струват вложените усилия и време.

Да, ще отнеме време. От кандидатстването до старта на проекта ще мине повече от половин година.

Да, няма да е лесно. Управлението на проект е по-трудно от написването му. Има голям брой правила, които трябва да се спазват.

Усилията и времето обаче определено ще си струват резултата.

Може би ще кажете, че звучи, малко преувеличено, но практиката ни показва, че ако една компания успее да се пребори с конкуренцията за финансиране по някоя процедура за безвъзмездна помощ, то ползите за нея са винаги в много посоки:

  • Реализиране на инвестиции с безвъзмездна помощ – не кредит, а средства, които не връщате

Различните процедури са с различен процент на финансиране, който в определени случаи достига и до 100%. Разбира се, в по-голяма част от процедурите има и собствено участие, но по-големият процент, когато става въпрос за малки и средни предприятия, е безвъзмездна помощ;

  • Реализиране на идеи, които без финансова помощ не бихте реализирали
  • Изграждане на капацитет – материален, нематериален, човешки

По проектите можете да закупите ново и модерно оборудване, софтуерни продукти, ЕРП системи (системи за управление на ресурсите), да подобрите условията на труд и да повишите квалификацията на служителите си. Всичко това развива ключовите ресурси на Вашата организация, а това това води до развитие на Вашата организация като цяло.

  • Развитие не само в технологичен и ресурсен, но и в управленски план
Управлението на проекта ще увеличи уменията Ви да управлявате време, пари, хора и производство.

  • Растеж, износ

Всичко, което сте закупили по проекта, трябва да бъде използвано и да води до определени резултати във времето – до изпълнение на заложени в проекта показатели. Това ще Ви стимулира да търсите активно нови клиенти и договаряте нови поръчки.

Инвестициите създават възможности да произвеждате повече и по-качествени продукти, а това би могло да ви донесе и международни сделки, ако все още не извършвате износ.

Бихме могли да изброим още много преимущества, но ще ви дадем един конкретен пример. Наш дългогодишен клиент – производител, беше малка фирма с персонал по-малко от 20 души. След като заедно начертахме план и определихме ясни цели, започнахме активно да подготвяме проекти, с които да участват по различни програми. Така те се развиха пред очите ни. Пораснаха до 50 души персонал, започнаха активен износ, запълниха производствени си помещения с ново оборудване, подобриха условията на труд на служителите. Въпреки многото трудности през годините, те комбинираха своята визия за развитие с възможностите на европейските проекти. Това се оказа една изключително успешна комбинация.

А каква по-голяма награда за нас като консултанти от това да видим резултата от труда на един екип и успешно инвестираните средства на всички нас като граждани на ЕС?!

Затова, опитвайте, участвайте! Ако не успеете от първия път, кандидатствайте за финансиране пак. Ако имате ясен бизнес модел и ясни цели, финансирането също ще се получи. А ние можем да Ви помогнем – да изясните целите и модела си, да си разработите проекта и впоследствие да го изпълните.