Обявен прием на проекти за технологична модернизация

Обявен прием на проекти за технологична модернизация

До 21 септември 2022 година микро, малки и средни предприятия от високотехнологични, производствени и креативни индустрии ще могат да кандидатстват с проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и устойчивост. По процедура е предвидено финансиране в размер на 260 млн. лв., предназначено за закупуване на машини, съоръжения, специализиран софтуер, ERP и CRM системи. Предвижда се помощта да бъде до 50% от общия размер на проекта при следните прагове за различните категории: до 700 000 лева за средни предприятия, до 350 000 лева за малки предприятия и до 180 000 лева за микро предприятия.

Придобитият опит от десетки разработени и изпълнени проекти по сходни процедури ни дава увереност, че отново ще помогнем на нашите клиенти да развият технологичния си капацитет, с което да подобрят пазарните си позиции и финансови показатели. Повече за процедурата можете да прочетете тук.