Препоръки

Препоръки

През 2017 г. консултантите от „И-Деа Консултинг“ идентифицираха подходяща Европейска програма за финансиране на моята основна дейност – провеждане на обучения. По време на съвместната ни работа усетих професионализъм, опит, партньорско отношение, отговорност към поетите ангажименти, внимание към детайла и готовност за бърза реакция при възникнали ситуации.

Добрин Експерт Партнършип

„И-Деа Консултинг“ е екип от млади и образовани хора, които се справят много добре с консултантските услуги в областта на Европейското финансиране. Познават отлично нормативната база. Благодарение на тях фирмата ми има спечелени два европроекта. Ангажиментите, които са поемали при разработването на проектите, винаги са били изпълнявани в срок и компетентно. Набавяли са ми необходимата информация, разработвали са проектната документация, така че да отговаря на изискванията на съответното министерство, давали са идеи, които да повишат качеството и стойността на проекта.

Румяна Богданова "Румяна Богданова" ЕООД

Форматите и инициативите, които компанията ни успя да реализира през последните години в областта на ТВ продукцията, станаха възможни благодарение на сътрудничеството ни с „И-Деа Консултинг“. С компетентната помощ на експертите им получихме финансиране по ОП “Конкурентоспособност“ за закупуването на модерно оборудване за заснемане и монтаж. Успяхме да подобрим и управлението на фирмената ни дейност.

Явор Попов "Супернова Медия"

Високо ценя професионализма, отговорността и перфекционализма в работата на „И-Деа Консултинг“. Благодарение на съвместните ни усилия в „Перилис Трейдинг“ въведохме нови технологии и оборудване, подобрихме значително условията и производителността на труда. Така постигнахме и по-добри финансови резултати. С голямо удоволствие препоръчвам услугите им на всички мои бизнес партньори.

Иван Радев „Перилис Трейдинг“

Благодарение на съвместната работа с „И-Деа Консултинг“ бизнесът ни придоби нов облик. Малката ни семейна фирма се превърна в модерно европейско предприятие за обработка на метали с високи технологични възможности и силни конкурентни предимства. Едно от тези предимства е именно сътрудничеството с екипа на „И-Деа Консултинг“. С тяхна помощ изпълнихме вече 5 проекта по програми „Конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“ , предстои ни подписване на договор за следващия одобрен проект и продължаваме да мислим напред.

Манол Христов "Мони - 83"

Коя друга консултантска фирма може да се похвали със  100 % успеваемост?! От 4-те проектни предложения, които експертите от „И-Деа Консултинг“ разработиха за нас по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, всички бяха одобрени за финансиране! Благодарение на тези проекти, успяхме да направим редица обучения и да повишим не само капацитета на нашата организация, но и този на наши партньори. Активното участие на „И-Деа Консултинг“ допринесе и за качественото изпълнение на проектите.

Кристина Златанова Сдружение „Български Икономически Форум"