Деян Иванов

Деян Иванов

Управител
d.ivanov@i-dea.eu
0889 226 305

Деян Иванов, притежава разнообразен трудов и консултантски опит. Работил е на ръководни позиции към „Социално-инвестиционен фонд“ и проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика, където активно работи и със Световна банка. През 2007 основа „И-Деа Консултинг“ и стартира консултирането на корпоративни клиенти в проджект мениджмънт при усвояването на фондовете на ЕС, първоначално за бизнеса, а в последствие и за публичния сектор. Разработвал е и проекти по различни оперативни програми – Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Участва като експерт в редица работни групи при разработването на оперативните програми от програмен период 2014-2020 г. в частта ИКТ, както и в проекти, финансирани от Европейската комисия.

Завършил е „Университет за национално и световно стопанство“, София, специалност „Международни икономически отношения“.

Владее свободно английски език.