Проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и развитие

Проекти за технологична модернизация по Плана за възстановяване и развитие

През летните месеци на 2022 година ще стартира мярка за технологична модернизация на предприятията, финансирана от Програмата за икономическа трансформация по Плана за възстановяване и устойчивост. По нея са предвидени 260 млн. лв., с които ще бъдат подпомогнати микро, малки и средни предприятия за закупуване на машини, съоръжения и специализиран софтуер. Предвижда се помощта да бъде до 50% от общия размер на проекта при следните прагове за различните категории: до 391 166 лева за средни предприятия, до 300 000 лева за малки предприятия и до 200 000 лева за микро предприятия. Благодарение на експертизата на „И-Деа Консултинг“ десетки български предприятия са осъществили успешно проекти за технологична модернизация по сходни процедури с европейско финансиране. Вярваме, че отново ще помогнем на нашите клиенти да закупят ново оборудване и производствен софтуер, благодарение на които да повишат конкурентоспособността си и да стабилизират позициите си на вътрешния и външния пазар.