Кандидатствайте за закупуване на оборудване до 21 май

Кандидатствайте за закупуване на оборудване до 21 май

Стартира дългоочакваната процедура „Подобряване на производствения капацитет на малките и средни предприятия“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Допустимите кандидати са производствени предприятия, организации опериращи в ИТ сектора, както и представители на креативните индустрии – телевизия, радио, звукозаписване. Кандидатите трябва да имат 3 приключени финансови години и да реализират дейността си според допустимите кодове на дейност, като и да са микро, малки или средни предприятия.

Допустими за финансиране са инвестиции в активи, които са пряко свързани с основната дейност на кандидатите и водят до подобряване на производствения капацитет. Закупуваните активи трябва да са насочени към подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените разходи, подобряване на качеството на продуктите. Процентът на безвъзмездната помощ варира от 35% до 70% в зависимост от категорията предприятие и мястото на изпълнение на проекта, като финансирането достига до 1 млн. лв. за индивидуален проект при средните предприятия.

Потърсете ни, за да ви преведем през сложните формулировки и изисквания на процедурата и да стигнете до успешен проект.

 

Крайният срок за кандидатстване е 21.05.2019 г.

 

Можете да прочетете повече за процедурата тук.