Референции

Печат

 

„Лион Трейдинг” ООД е малко предприятие, осъществяващо основната си дейност в областта производство на готови ястия.  В периода 2011-2012 г. фирмата използва услугите на „И-Деа Консултинг“ ЕООД за управление на проект по схема „Покриване на международно признати стандарти", ОП „Конкурентоспособност“. Вижте какво казва за нас клиентът тук.

 


 

 „Престиж-96“ АД е голямо предприятие, осъществяващо основната си дейност в областта производство и търговия със захарни изделия. През 2011 г. фирмата използва услугите на „И-Деа Консултинг“ ЕООД за разработване на проектно предложение по схема "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията", ОП „Конкурентоспособност“. След одобрението на проекта „И-Деа Консултинг“ ЕООД продължава с неговото управление. Вижте какво казва за нас клиентът тук.

 


 

"Мони 83" е малко предприятие, осъществяващо основната си дейност  в областта производство на метални изделия. В периода 2010-2014 г. фирмата използва услугите на "И-Деа Консултинг" ЕООД за разработване и  управление на проекти по схеми "Технологична модернизация в МСП" и "Внедряване на иновации в предприятията", ОП "Конкурентноспособност". Вижте какво казва за нас клиентът тук.