ФОРМА ЗА БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Задължителни полета.
1. Наименование на предприятието: *
2. Предмет на дейност: *
3. Каква категория е Вашето предприятие ? *
4. Какви проектни намерения имате? *
5. Каква е ориентировъчната сума на планираната инвестиция ?
6. На територята на кой град/село ще бъде реализиран проектът ? *
7. Име на лицето, попълнило формата: *
8. E-Mail адрес: *
9. Телефон за връзка:
10. Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно имена, телефонен номер, и-мейл адрес, адрес и фирмена информация, ако такива бъдат предоставени, се обработват от компания И-Деа Консултинг за целите на осъществяване на комуникация по отправено от мен запитване. *Посочените данни се съхраняват за срок от една година,за да бъда информиран/а за предстоящи възможности за кандидатстване с проекти във връзка с отправеното от мен запитване. Посочените данни не се предоставят на трети страни. Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като изпратя имейл до b.ivanova@i-dea.eu.

 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…