Кандидатстване по ПРСР през 2013г.

Печат

Публикуван е индикативният график за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони за 2013г.


От представената информация става ясно, че през 2013г. ще може да се кандидатства по най-привлекателните мерки по програмата, а именно 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" , 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” , 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

Пълния график можете да откриете на сайта на ПРСР http://prsr.government.bg/

При необходимост от компетентно съдействие за кандидатстване по програмата можете да се свържете с нашите експерти.