"Мобилност" програма "Леонардо да Винчи"

Печат

Публикувана е национална покана за кандидатстване по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи" с краен срок 01.02.2013г.


Пълния текст на поканата можете да откриете на сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси, изпълняващ ролята на Национална агенция в България по Програма "Учене през целия живот":

http://www.hrdc.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0108&n=79&g=