Актуални Процедури За Безвъзмездна Помощ

Печат

 

Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“   

  • —Допустими кандидати – МСП с 3 приключени финансови години и дейност в сектор C „Преработваща промишленост”
  • —Допустими проекти – за внедряване на технологични решения и методи, пилотни за България, представляващи продуктова или производствена иновация и водещи до ресурсна ефективност
  • —Интензитет на финансирането – до 70%
  • —Минимален размер на БФП – 200 000 лв.
  • —Максимален размер на БФП – 1, 5 млн. лв. за средни предприятия, 1 млн. за малки и 750 хил. за микро предприятия
  • Срок за кандидатстване – 23 април 2018