Предпроектно проучване

Печат

  Предпроектно проучване

Правилното идентифициране на подходяща програма за финансиране на Вашата проектна идея е от първостепенно значение. С тази цел от „И-Деа Консултинг” се стремим да се запознаем с добре с Вашата организация и визия за развитие. Това е необходимо, за да преценим какви възможности съществуват за финансирането на плановете Ви в  зависимост от профила на самата организация.


Как протича предпроектното проучване?

  • Запознаваме се с Вашата организация;
  • Представяте ни визията си за развитие;
  • Подпомагаме Ви да облечете определени планове в проектни идеи;
  • Даваме Ви информация за налични и предстоящи схеми за финансиране на проектните Ви идеи;
  • Обсъждаме с Вас каква е готовността Ви да осигурите необходимото префинансиране на проекта и съответното съ-финансиране от страна на Вашата организация;
  • Обсъждаме с Вас каква е готовността Ви да изчакате стартирането на подходяща схема/ одобрението на проектното предложение и реализирането на проекта.

 


 

Освен схемите, по които Вашата организация може да кандидатства самостоятелно, съществуват разнообразни възможности за кандидатстване в консорциум от два или повече партньора. Такива възможности има както по националните оперативни програми, така и по повечето програми на Европейската комисия. Когато желаете да кандидатствате по такива схеми за финансиране, можем да Ви подпомогнем и на етапа намиране на партньори и включване в подходящ консорциум.