Предпроектно проучване

Фирма „И-Деа Консултинг” може да Ви консултира за наличните и потенциални възможности за финансиране в зависимост от нуждите и намеренията на Вашата компания. Прочети повече

Разработване на проектно предложение

Екипът ни може да разработи за Вас качествено проектно предложение, да Ви подпомогне при осигуряването на необходимата съпътстващата документация, да окомплектова и подаде проектното предложение. Прочети повече

Управление на финансиран проект

Управлението е нашият „висш пилотаж”, който ще Ви помогне да изпълните гладко спечеления проект и успешно да получите договорената безвъзмездна помощ. Прочети повече

 

Изготвяне на тръжни документи

Проектите, финансирани от Европейските фондове, предлагат привлекателни възможности за участие на подизпълнители. „И-Деа Консултинг” може да Ви консултира при кандидатстване по различни  тръжни процедури. Прочети повече

 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…