Предпроектно проучване

Фирма „И-Деа Консултинг” може да Ви консултира за наличните и потенциални възможности за финансиране в зависимост от нуждите и намеренията на Вашата компания. Прочети повече

Разработване на проектно предложение

Екипът ни може да разработи за Вас качествено проектно предложение, да Ви подпомогне при осигуряването на необходимата съпътстващата документация, да окомплектова и подаде проектното предложение. Прочети повече

Управление на финансиран проект

Управлението е нашият „висш пилотаж”, който ще Ви помогне да изпълните гладко спечеления проект и успешно да получите договорената безвъзмездна помощ. Прочети повече

 

Изготвяне на тръжни документи

Проектите, финансирани от Европейските фондове, предлагат привлекателни възможности за участие на подизпълнители. „И-Деа Консултинг” може да Ви консултира при кандидатстване по различни  тръжни процедури. Прочети повече